Direct naar de content

Wist u dat?

  • Er een project genaamd “schuldenrechter” is. Dit project loopt bij de rechtbank Rotterdam en Dordrecht, die als er een zaak dient en waarbij belanghebbende aangeeft hulp bij schulden nodig te hebben, actief kan helpen. Er is een speciale schuldenfunctionaris werkzaam bij de rechtbank die helpt bij de bespreking, inventarisatie en het maken van een afspraak bij SHV van de gemeente;
  • Op de site van de VNG en Schulinck er een interessant opleidingsaanbod is gericht op het Sociaal Domein, en veel webinars door de VNG vaak gratis worden aangeboden?;
  • Het college kan besluiten van terugvordering of van verdere terugvordering op grond van artikel 58 lid 1 PW af te zien, indien de persoon van wie de kosten van bijstand worden teruggevorderd voldoet aan de voorwaarden die vermeld staan in artikel 58 lid 7 PW?;
  • Het niet verschijnen op een afspraak, maar wel voldoende verstrekken van gevraagde inlichtingen (en dus het kunnen vaststellen van het recht) geen recht geeft op intrekking vanaf datum opschorting? (ECLI:NL:CRVB:2023:1562);
  • Er een nieuwe handreiking is voor het beoordelen van het recht op bijstand voor iedereen die in Nederland woont en gelijkgesteld kan worden met een Nederlander. Dit geldt zowel voor burgers van de Europese Unie (EU-burgers) als voor vreemdelingen uit derde landen (derdelanders). De nieuwe handreiking staat in Schulinck.