Direct naar de content

Gemeente zelf verantwoordelijk voor verwerking van melding

Net als bij de IJsselgemeenten is de uitvoering bij de gemeente Vlaardingen opgesplitst, daar in twee afdelingen waarbij de IJsselgemeenten er zelfs nog meer heeft.

Ten onrechte is een boete schending inlichtingenplicht opgelegd door de gemeente Vlaardingen, nu een bijstandsontvanger een melding heeft gedaan bij de afdeling Werk in plaats van de afdeling Inkomen.

Op 6 november 2019 wordt bij de werkconsulent de melding gedaan door de bijstandsontvanger dat hij sinds maart van dat jaar een slagerij heeft. Door dit te melden was hij in de veronderstelling daarmee te hebben voldaan aan zijn inlichtingenplicht. Toch legt de gemeente hem een boete op nu hij bij de afdeling Inkomen had moeten melden dat hij actief is als zelfstandig ondernemer. In eerste instantie gaf de rechtbank Rotterdam de gemeente gelijk en liet de boete in stand.

De  Centrale Raad van Beroep stelt echter vast dat het college ten onrechte een boete heeft opgelegd, nu er geen sprake is van schending inlichtingenverplichting. De hoogste bestuursrechter in socialezekerheidszaken stelt dat de inlichtingenverplichting moet worden nagekomen bij de afdeling van de gemeente die de Participatiewet uitvoert. ‘Daarbij is niet van belang of het college de keuze heeft gemaakt dat een betrokkene voor de bijstand belangrijke feiten en omstandigheden moet melden bij een bepaald team, een bepaalde onderafdeling of een bepaalde functionaris’, zegt de CRvB.

Er wordt voldaan aan de inlichtingenverplichting als er sprake is van een tijdige melding van feiten en omstandigheden bij een met de uitvoering van de Participatiewet belaste werkconsulent. Doorslaggevend is of de betrokken teams, onderafdelingen of functionarissen behoren tot de afdeling van de gemeente die de Participatiewet uitvoert. ‘Dat is hier onmiskenbaar het geval’, zo oordeelt de rechter. Dat de informatie intern bij de juiste afdeling of persoon terechtkomt is niet de verantwoordelijkheid van de burger.

‘Maar of het nu gaat om een onderscheid tussen de afdelingen inkomen en werk, of tussen algemene en bijzondere bijstand: bij al die afdelingen moet de inwoner terecht kunnen voor de inlichtingenplicht. Voor gemeenten betekent dit dus dat zij intern goede communicatieafspraken moeten maken, zodat de juiste afdelingen op de hoogte zijn van meldingen van burgers in de bijstand.’

 

Bron Binnenlands Bestuur 22 november 2023