Direct naar de content

Daling armoedecijfers?

Het aantal mensen dat in armoede leeft is in 2023 afgenomen maar het aantal huishoudens met problematische schulden neemt juist toe. Hoe zit dit precies?

Het risico op armoede is in 2023 flink gedaald. Dit blijkt uit de cijfers van het CBS en uit het rapport Voortgang aanpak geldzorgen, armoede en schulden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het aantal huishoudens met problematische schulden en het beroep op sociale voorzieningen neemt echter wel toe.

In 2023 leefde 4,8 procent van het aantal mensen in armoede, in 2015 was dit nog 6,8 procent. Ook het aantal kinderen dat in armoede leeft neemt af. In 2023 was dit 6,2%, in 2015 nog 9,1%. De daling van deze percentages zijn vooral het gevolg van een aantal kabinetsmaatregelen, waaronder bijvoorbeeld de invoering van de energietoeslag. De doelstelling van het kabinet is om in 2030 een armoedepercentage te hebben van 3,15 % en 4,6% in 2025 voor de armoede onder kinderen.

Het aantal huishoudens met problematische schulden is echter wel gestegen. In 2023 gaat het om een stijging van 8,8% van het aantal huishoudens. Dit is een zorgelijk beeld. Problematische schulden ontnemen mensen vaak een perspectief om vorm te kunnen geven aan hun leven. De nu geconstateerde stijging van het aantal huishoudens met problematische schulden, komt met name door een stijging van de geregistreerde problematische schulden bij de Belastingdienst en Dienst Toeslagen, als gevolg van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.(inflatie en ongekende prijsstijgingen van de kosten van levensonderhoud).

Het kabinet werkt hard aan verschillende maatregelen om de schuldenproblematiek tegen te gaan. Zo is bijvoorbeeld de standaard duur van een schuldregeling verkort van drie naar anderhalf jaar. Ook wordt er ingezet op vroegsignalering en is er een verbeterplan voor de gemeentelijke schuldhulpverlening opgesteld om het bereik en de kwaliteit te verbeteren.

Ouders die niet rond kunnen komen, kunnen hulp zoeken bij verschillende organisaties. Zo zijn er organisaties waarbij er een bijdrage kan worden aangevraagd voor het leergeld op school, de contributie van een sportvereniging of benodigdheden voor een verjaardagsfeestje. Deze organisaties hebben het afgelopen jaar allemaal een flinke stijging gezien in de aanvragen.

Bron: Gemeente.nu