Direct naar de content

Bijzondere bijstand

Soms heeft u door een bijzondere situatie extra kosten. Dit zijn dan kosten die niet iedereen heeft. Bijvoorbeeld voor rechtsbijstand, bewindvoering, betaling vaste lasten bij verblijf in een inrichting, reiskosten, uitvaartkosten, kosten voor schoolgaande kinderen, enzovoort.